trefwoord feb 2017‘Doen’ is belangrijk in onze samenleving. Het wordt als positief en zelfs noodzakelijk ervaren ergens mee bezig te zijn. En dan vooral in productieve zin. Voor wat hoort wat. Als ze verveeld op de bank hangen, krijgen kinderen niet zelden te ho- ren “ga eens wat doen!”. Onze kin- deren worden groot in een ‘doe- cultuur’ waarin nietsdoen geen optie lijkt. Levensbeschouwelijk gezien lijkt het motto; je bent wat je doet. Ook als is dit laatste wat kras uitge- drukt, het is goed om eens te kijken naar wat we allemaal doen en hoe we dit waarderen.
In dit thema vragen we kinderen vooral te kijken naar wat zijzelf en anderen doen om er vervolgens vra- gen bij te stellen. Hoe belangrijk is het om nuttig te zijn? Wanneer ben je eerlijk bezig, of goed of misschien wel fout? Wanner doet iemand over- dreven? Of heeft het handelen een betekenis die aanvankelijk nog verbogen was?

Wat op het eerste oog onzinnig en dwaas lijkt, kan toch soms zinvol zijn. Maar om dat te ontdekken moet je, net als in de gelijkenissen die Je- zus vertelt, er soms wel even moeite voor doen...