ziekHet blijkt dat er allerlei virussen ronddwalen. Geen wonder dat velen grieperig zijn. Hopelijk is deze perio- de snel voorbij en kunnen we met een klein voorjaarsgevoel naar de vakantie werken.
 
De school is net klaar met de tussen- toetsen. Dat wil zeggen dat we op de gebieden rekenen, lezen en spelling bij alle kinderen de Cito midden toets afnemen voor de genoemde vakken. Het is een graadmeter voor de school om te zien of er gemiddelde afwijkingen zijn van de landelijke normering. Op kindniveau wordt het ontwikkelingslijntje doorgetrokken en wordt zichtbaar hoe de ontwikkeling op dat gebied is. De eerste rapporten zijn vandaag meegegeven en de ge- sprekken komen weer op gang. Hoe gaat het met mijn kind? Wat doet de school, als het kind niet de verwachte ontwikkeling doormaakt? We hopen dat we met elkaar de juiste onder- steuning voor het kind zijn. Het goede gesprek daarover is van groot belang.