Na de voorjaarsvakantie is gestart met een intensieve periode van muzieklessen. Met behulp van Kunstencentrum de Leeuwenkuil worden thematisch muziek gegeven. Leerkrachten hebben dit samen voorbereid en er zijn prachtige lessen uit ontstaan. Uit onderzoek is gebleken dat 93% van de scholen geen aandacht besteedt aan muziek. Bij ons op school proberen we dit al een aantal jaren te stimuleren. Muziek is verbindend, geeft veel plezier en zorgt voor creatieve en flexibele kinderen. Met behulp van een subsidie (Muziekimpuls), zal muziek de komende twee jaar onze aandacht blijven behouden.

We zijn daarnaast met behulp van deze subsidie in september gestart met les in blaasinstrumenten. Iedere dinsdagmiddag, na schooltijd, krijgt een groepje (vanaf groep 5) les van een docent van de Leeuwenkuil. De mogelijkheid bestaat om halverwege in te stromen.
Heeft uw kind daar belangstelling voor kunt u dit aangeven bij Astrid van den Ende of Floor van den Bosch.
Uiteindelijk hopen we op eigen schoolorkest.