sneeuwklokjesMaart is de maand van seizoenswisseling. Ook de school kantelt naar de 2e helft van het schooljaar. Maart en april zijn maanden waarin goed gewerkt kan worden. Kilometers maken, verdiepen en verbreden.

Op dit moment zijn we, als leerkrachten, aan de slag met vaardigheden (skills) waarvan onderzocht is dat kinderen deze in de toekomst nodig hebben.
Het verbreden en ontwikkelen van de vaardigheden: communicatie,  samenwerken, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken,         probleemoplosvaardigheden, sociale– en cultuur vaardigheden en zelf-regulering zijn in ons schoolplan opgenomen. De komende jaren zullen we ons, als team, verder verdiepen in deze materie en nog meer verwerken in onze lessen.
We proberen uit hoe we deze vaardigheden kunnen implementeren in de wereldverkennende vakken Kunnen we dit ook thematisch vormgeven? Of is het beter dit in onze huidige methoden te verwerken?
Een aantal lessen worden in de groepen uitgeprobeerd.