De komende maanden staan er vele leuke activiteiten op de agenda die de ouderraad samen met school gaat organiseren.
Allereerst de eieractie van de werkgroep Goede Doelen. Inmiddels hebben de kinderen de formulieren ingeleverd bij de leerkracht en kunnen de eieren op woensdag 12 april opgehaald worden.
Donderdag 13 april vindt voor de groepen 1 t/m 4 een paaseierenzoektocht plaats in het Pastoorsbos. Daarnaast gaan alle groepen in de klas samen eten. Iedereen mag iets meenemen, hiervoor hangen intekenlijsten bij iedere klas.

Vrijdag 21 april staat in het teken van de Koningsspelen. De groepen 1/2 gaan spelletjes doen op het schoolplein, de groepen 3/4 doen mee aan een Vossenjacht, groep 5 volgt een golfclinic en de groepen 6, 7 en 8 gaan onder begeleiding activiteiten doen op de schaatsbaan van de Scheg.
Op deze dag krijgen alle kinderen een ontbijt/lunch aangeboden namens het comité van de Koningsspelen.

Van 15 t/m 18 mei lopen we, samen met de Sleutel, weer mee met de Avondvierdaagse. Onze werkgroep zoekt hiervoor nog hulptroepen: zie de extra informatie bij deze Nieuwsbrief.