ziekteverzuimPer 1 april zijn we wettelijk verplicht om via ons leerling-administratiesysteem de volgende soorten ongeoorloofd verzuim rechtstreeks te melden bij de inspectie:
  • Relatief verzuim: de leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken.
  • Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.
  • Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan. (in de vorige nieuwsbrief heeft u hierover kunnen lezen). Het gaat hierbij dus niet om ziekteverzuim.

Wat betekent dit voor u als ouder:
  1. Alle verzuimmeldingen worden in ons administratiesysteem ingevoerd.
  2. Ouders krijgen soms geoorloofd verlof. Dit vragen zij middels een aanvraagformulier bij de directie aan. Een directeur mag tot 10 dagen verlof toekennen binnen de regels van luxe verzuim of ander geoorloofd verzuim. Als het verlof wordt toegekend geeft de directie dit door aan de betreffende leerkracht.
  3. Ook als er geen toestemming wordt verleend dan meldt de directie dit aan leerkrachten. Is een kind dan toch afwezig dan wordt dit gemeld als ongeoorloofd verzuim .
  4. Wanneer kinderen worden ziek gemeld en er wordt geconstateerd dat het eigenlijk luxe verzuim betreft dan zal dit als ongeoorloofd verzuim worden gemeld.