mamasDit schooljaar is het alweer het tweede en laatste jaar dat onze kinderen zoveel mogelijk geld proberen in te zamelen voor kinderfonds MAMAS!
We hopen dan ook dat er afge lopen week enorm veel eieren verkocht zijn en dat we in juni nog een recordbedrag gaan op- halen met de sponzenloop!
Hierover meer in een volgende nieuwsbrief.

Voor de komende 2 schooljaren (2017-2019) zijn wij op zoek naar een nieuw goed doel om als school te ondersteunen. We hebben de laatste jaren voor buitenlandse doelen gekozen die te maken hadden met kin- deren en/of onderwijs. Het was leerzaam en leuk om de kinderen door deze doelen te laten zien hoe hun leeftijdsgenootjes in al die verschillende landen leven. Peru, Nepal en natuurlijk de MAMAS in Afrika.
Voor komende jaren zijn we echter op zoek naar een mooi doel dichtbij huis. Liefst in of rondom de gemeente Deventer.

Het lijkt ons goed om de kin-deren te laten zien dat mensen in nood niet alleen ver weg in ontwikkelingslanden wonen, maar dat er ook mensen/ kinderen heel dichtbij huis zijn die onze hulp hard nodig hebben!
Graag krijgen wij van jullie suggesties welk doel wij komende jaren als school kunnen ondersteunen.
Een mooie kans om een goed doel dat je een warm hart toe- draagt onder de aandacht te brengen en vooruit te helpen!
Ook zijn wij op zoek naar 2 ouders die onze werkgroep willen komen versterken. Een enthousiaste werkgroep met mooie resultaten! En de tijdsinvestering valt reuze mee!
 
Meld je bij één van ons aan!
Voor meer informatie en ideeën kunnen jullie natuurlijk ook al- tijd één van ons aanspreken.

Hartelijke groeten,
José Bekhuis, Loes Koerhuis, Petra Stempher, Marieke Kok, Susan Westerbeek en Sabine Bloemen