opstaanPasen is paaseieren, uitlopende takken, betere temperaturen en langer licht. Pasen is nieuw leven.

In dit thema ontdekken de kinderen de verschil- lende betekenissen van opstaan. Opstaan begint met ‘s morgens opstaan uit je bed en actief wor- den. Dingen aanpakken die veranderd en verbe- terd moeten worden. Opstaan tegen onrecht dat bijvoorbeeld dieren wordt aangedaan. Opstaan kan ook beteke- nen: het opnemen voor mensen die in de verdrukking komen. De speciaal voor Trefwoord ge- maakte film “zonder Par- don” sluit hier prachtig bij aan.
De twaalfjarige Floor verbergt haar klasgenoot Ishmar stiekem in een geheime ruimte in de kelder van haar huis omdat hij uitgezet dreigt te worden naar Irak.

Natuurlijk, het opstaan van Pasen is niet hetzelf- de als de kleine en grote momenten van opstaan die kinderen om zich heen ontdekken. Maar het Paasverhaal vormt wel degelijk een inspiratiebron, die mensen bemoedigt om zich in te zetten voor een humane wereld.