rapportDe kinderen van de groepen  3 t/m 8 hebben op 15 februari het rapport meegekregen.
Het rapport zit in een mooie map. Omdat de mappen veel ruimte innemen vragen wij u om de map thuis te bewaren.  Op het moment dat wij een volgend rapport maken (eind juni) vragen wij de rapportmap weer terug.