ontevredenMopperen, klagen, zeuren, mekkeren...de Nederlandse taal kent opvallend veel woorden om ons ongenoegen te uiten. Volwassenen klagen soms oer het weer en de politiek, kinderen als ze hun zin niet krijgen. Ligt het aan onze cultuur dat we niet zo snel tevreden zijn? Of hoort mopperen gewoon bij ons mens zijn? En welke zin heeft het om er aandacht aan te besteden? Terecht klagen is goed en zelfs noodzakelijk, onnodig zeuren zorgt voor een onaangename sfeer.

In dit thema maken de kinderen onderscheid tussen terecht klagen enerzijds, b.v. als er sprake is van onrecht, en gemopper en gezeur anderzijds. Gejammer kan voor even een uitlaatklep zijn voor gevoelens van onbehagen en teleurstelling. Maar je kunt er niet in blijven hangen. Je komt dan geen stap verder. Belangrijke woorden zijn ‘vertrouwen’ en ‘volhouden. Dat heb je nodig om verder te kunnen kijken dan jezelf en het moment. Het thema eindigt met enkele aanwijzingen die we met kinderen verkennen. Aandachtpunten voor de mopperaar en voor degene die ernaar moet luisteren: Wees ook tevreden! Kijk niet alleen naar wat je mist maar waardeer ook wat je hebt. Kijk verder! Het oog voor de mens en het verhaal achter het gemopper. Doe er iets mee! Zoek naar oplossingen en verbeteringen. En als het uiteindelijk echt niet anders kan, durf dan ook te zeggen;
Nu is het klaar!