nieuwsfoto juniJuni 2017, zomermaand, en het is wisselend weer.  Als school geven wij ons niet over aan het “zomergevoel”.  Tot de zomervakantie is het nog 7 weken, waarin kinderen veel kunnen leren. We zullen met veel plezier de ontwikkeling van de kinderen stimuleren.
Misschien heeft u de vacatures gezien op facebook voor onze school. De gesprekken vinden komende week plaats. Wanneer deze definitief zijn zullen wij de verdeling van de leerkrachten over de groepen voor volgend jaar naar u mailen.
Gisteren hebben we het afgelopen jaar geëvalueerd en hebben we vooruit gekeken We hadden een inspirerende dag.  Met deze ideeën hebben we een goede opzet voor het komend schooljaar.
U leest in deze uitgave van het Nicolaas Nieuws wat van belang is voor u in deze maand. Komende weken is het kijkuurtje en zijn de 10 minutengesprekken. Ik hoop dat u zinvolle gesprekken heeft en ervaart dat leerkrachten voor uw kind hun uiterste best doen en u daarvan goed op de hoogte brengen.