Beste ouders/ verzorgers,
Voor de Goede Doelen Werkgroep zijn wij dringend op zoek naar nieuwe werkgroepleden. Komende 2 schooljaren willen we vanuit de Nicolaasschool de Voedselbank in Deventer gaan steunen. Hiervoor hebben we jullie hulp nodig! We hopen dat er ouders/ verzorgers zijn die zich met ons en de kinderen willen inzetten voor armoede zò dicht bij huis. Door geld in te zamelen met onze acties, maar ook voedsel en waar mogelijk praktische hulp te bieden.
Meld je bij ons aan!! De tijdsinvestering valt reuze mee; jaarlijks ongeveer 5 á 6 overleggen van een uurtje op de maandagmiddag na school en het helpen bij de voorbereiding en uitvoering van de acties.
Wij denken dat het ieders verantwoordelijkheid is om je in te zetten voor mensen die onze hulp hard nodig hebben en dit ook aan onze kinderen mee te geven!
Wil je graag meer informatie, voel je dan vrij één van ons aan te spreken.
Hartelijke groet,
Jose Bekhuis, Loes Koerhuis, Petra Stempher, Susan Westerbeek en Sabine Bloemen