In het nieuwe schooljaar hebben de groepen 1 t/m 7 een bosdag (De groepen 8 gaan in deze week op kamp). De voorbereidingen zijn al in volle gang. Hiervoor hebben we hulp van ouders nodig daarom geven we u alvast de data voor deze bosdagen door:

Dinsdag 26 september:      groepen 5-6
Woensdag 27 september:   groepen 1-2
Donderdag 28 september: groepen 7
Vrijdag 29 september:      groepen 3-4

In het nieuwe schooljaar krijgt u hier meer informatie over. Naar aanleiding van deze informatie kunt u aangeven dat u graag zou willen meehelpen (Wanneer veel ouders zich aanmelden dan kan het zo zijn dat u hulp niet nodig is).