Op 18 september wordt dit jaar een informatieavond gegeven voor alle ouders van de groepen 3 en 8. Deze worden apart gehouden omdat er informatie verstrekt moet worden die snel in het nieuwe jaar moet worden gegeven. Op 9 november is de avond voor de ouders van de overige groepen.
We starten deze avond om 19:30 uur met een kennismaking met de leerkrachten en de ouders van de groep waar uw kind inzit. Daarna kunt u een workshop volgen. Daarna volgt een tweede ronde met informatie vanuit de groepen. U kunt dan kennismaken met de leerkracht van een andere groep. Tijdens deze kennismaking zullen de leerkracht vertellen over de dagelijkse gang van zaken en de methodieken.
De workshoprondes vindt dus tussentijds plaats met info over verschillende onderwerpen.
Er zal informatie gegeven worden over bv. differentiatie in de groepen 1/2, executieve functies, 21 -eeuwse vaardigheden, Rots en Water in groep 6, etc.
De workshoprondes starten om 20:15 uur. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie en een overzicht van alle workshops.
Mocht u al voor deze kennismaking iets belangrijks willen delen over uw kind met de huidige leerkracht, dan kunt u altijd een afspraak maken.