Vanuit de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, hebben wij uw toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal.

Dit komt voor uit het recht tot Privacy:
Privacy is: de Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en bescherming van de persoonsgegevens
Het recht tot privacy is een fundamenteel mensenrecht en grondrecht, net zoals het recht op leven, het verbod op discriminatie, recht op een eerlijke proces of verbod van slavernij. ​
Het staat in de wet en deze moeten wij naleven

Wij hebben in de eerste week van het schooljaar daarom uw toestemming gevraagd voor het gebruiken van beeldmateriaal van uw kind(eren). U heeft verschillende mogelijkheden kunnen aanvinken.
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. Daarbij hanteren wij uw toestemming bij gebruik (u heeft dit begin schooljaar kunnen aankruisen).
We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.   
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.