Op 9 oktober wordt dit jaar een informatieavond gegeven voor alle ouders van de groepen 1/2 en 4 t/m 7. (De informatieavond voor ouders van de groepen 3 en 8 heeft eerder al plaats gevonden).
We starten deze avond om 19:30 uur met een kennismaking met de leerkrachten en ouders van de groepen 1/2, 6 en 7.
Tijdens deze kennismaking zullen de leerkrachten vertellen over de dagelijkse gang van zaken in de groep.
Mocht u iets belangrijks over uw kind willen delen met de leerkracht dan kunt u altijd een afspraak maken op een ander tijdstip.
Aansluitend vindt er een workshopronde plaats met algemene onderwerpen.
Er zal informatie gegeven worden over bv. differentiatie in de groepen 1/2, spellingsregels, Rots en Water in groep 6, etc.
De workshopronde start om 20:00 uur. U kunt vrij kiezen.
Om 20.30 volgt dan een tweede kennismakingsronde met de leerkrachten voor de ouders van de groepen 4 en 5.
We hopen zo tegemoet te komen aan ouders, die meerdere kinderen hebben in verschillende groepen

Programma van de avond:
19.30-20 uur kennismaking in de groep 1/2, 6 en 7
20.00 uur workshopronde (zie hieronder)
20.30-21.00 uur kennismaking in de groepen 4 en 5

info avond