terfwoord samen levenNederland telt ruim 17 miljoen inwoners. Wij leven met heel veel mensen samen op een klein stukje grondgebied. Wat betekent het dat we ergens samen leven? In hoeverre is in een stukje samenleving ook sprake van samen leven?

Onze samenleving is opgebouwd uit verschillende culturen en sociale groepen. Dat levert een gekleurd en gevarieerd Nederland op maar ook spannende vragen, zoals; hoe kunnen groepen zichzelf blijven en tegelijk deelnemen aan de samenleving als geheel? Wat is de bindende kracht?
Door verschillen te benadrukken komen groepen apart te staan. Door iedereen in een keurslijf te dwingen ontstaan fricties.
De uitdaging is om midden in de diversiteit te zoeken wat mensen bindt, wat groepen met elkaar kunnen delen en hoe je recht kunt doen aan verschillende belangen.
Met deze achtergrond kunnen kinderen vragen stellen en samen zoeken naar antwoorden.