De maand oktober start met allerlei activiteiten. Zo is vandaag de Kinderboekenweek begonnen en vindt volgende week de informatieavond plaats in de groepen 1/2 en 4 t/m 7 (maandag 9 oktober). Informatie hierover kunt u vinden op de volgende pagina’s van de nieuwsbrief.

Het kamp van groep 8 en de bosdagen waren afgelopen week een groot succes. Bijna alle dagen goed weer en als resultaat veel gezelligheid en verbondenheid bij de kinderen en de leerkrachten.
Morgen is de stakingsdag. We hopen, dat we, samen met alle andere scholen in Nederland, druk kunnen uitoefenen voor een betere kwaliteit van het onderwijs. Minder werkdruk en een beter salaris van leerkrachten zal ertoe leiden dat er ook in de toekomst voldoende professioneel personeel is om uw kind te begeleiden.
Uiteraard begrijpen wij dat zo’n dag voor u lastig is. Snipperdagen zijn kostbaar en dan komen er soms ook nog extra kosten bij. We hopen dan ook dat dit de laatste keer is dat wij een beroep moeten doen op u, als ouders. We danken u alvast voor het vele begrip dat wij hebben mogen ontvangen!