schoolfruitNet als voorgaand schooljaar nemen we dit schooljaar deel aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!
De kinderen krijgen op dinsdag, woensdag en donderdag gedurende 21 weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de pauze om gezamenlijk in de klas op te eten. Vanaf 13 november t/m april zijn we ingeloot voor schoolfruit.
Onze groenteboer, Gerard Coobs, zal zorgen dat alles weer wordt verdeeld.
Op maandagochtend zal op de buitendeuren aan de achterzijde vermeld staan welk fruit of groente die week gegeten zal worden. Zo kunt als ouder hierop inspelen. Mocht bijvoorbeeld de banaan van woensdag voldoende zijn, dan hoeft u uw kind die dag alleen wat te drinken mee te geven.
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is een effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat óók vindt!