De Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs (CNV), Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), de FNV-Overheid en POinactie roepen alle leden op om op dinsdag 12 december, de hele dag te staken. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de PO-Raad ondersteunen deze oproep van harte.
Omdat:

  • Het lerarentekort snel oploopt. De burn-out percentages in de sector zijn de hoogste van Nederland. De salarissen blijven mijlenver achter bij vergelijkbare beroepen. Het is CODE ROOD in het basis- en speciaal onderwijs.
  • De politiek aarzelt om werk te maken van een aantrekkelijker beroep, met een eerlijk salaris en een lagere werkdruk. Zij negeren de stormwaarschuwingen, terwijl het water de schoolteams tot de lippen staat. Tijdens de actiedag van 27 juni en de landelijke staking op 5 oktober waren er mooie woorden, vage beloften en tot nu toe weinig daden.
  • Minister Slob ook tijdens de Meet-up met schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners op 29 november kenbaar heeft gemaakt vooralsnog geen middelen beschikbaar te stellen.


Dat het beroep aantrekkelijker moet worden om een tekort te voorkomen, blijft de inzet. De eisen van het PO-front – waarin vakbonden, POinactie en PO-Raad samenwerken – zijn een salaris dat vergelijkbaar is met dat van het voortgezet onderwijs en een lagere werkdruk.

In het belang van uw kind en het behoud van kwaliteit van onderwijs rekenen wij op uw steun voor deze staking. Wij hopen samen met u op het goede nieuws uit Den Haag dat een nieuw kabinet maatregelen neemt het tij ten goede te keren.