voedselbank logoWat een geweldige viering en een gezellige bijeenkomst was het in december. Graag willen we iedereen bedanken die zijn/haar steentje heeft bijgedragen.

Voor de voedselbank is in december € 674,35 bijeengebracht.
Dit is de opbrengst van de kerstborrel!!
Alle mensen: hartelijk dank voor dit mooie resultaat!!

De goede doelencommissie spaart de overgebleven zegels van de Plus-markt voor de voedselbank. U kunt ze inleveren in het doosje bij de keuken of afgeven op de administratie.