contactContact, dat is aanraken, een hand geven, een schouderklopje, een aai over de bol. De een zal er meer behoefte aan hebben dan de ander, maar eigenlijk kan geen mens zonder contact. Zeker niet als we contact in bredere zin opvatten. De behoefte aan ‘meer handen aan het bed’ in de zorg, gaat niet alleen over handen die je wassen, een injectie geven of je van het bed naar een rolstoel helpen. Het gaat ook over aandacht, tijd en een luisterend oor. Menselijk contact dat door geen robot te vervangen is.
In dit thema ontdekken kinderen dat het contact en de ontmoeting met anderen van grote betekenis is. Het is niet vanzelfsprekend. Door anderen te ontmoeten leer je nieuwe dingen kennen omdat de wereld groter wordt. De ander kan je bevestigen en sterken in dat wat je weet en denkt, maar ook tegenspreken en uitdagen. Daar groei je van. De ander kan het leven met je delen, in vreugde en verdriet, als je bereid bent je verhaal met hem te delen. Maar het omgekeerde geldt ook. De ander kan groeien in zijn contact met jou. Kan bevestigd worden, getroost, tegengesproken en uitgedaagd. In contact met je medemens word je meer mens.