invalleerkrachtenZoals u in de media heeft kunnen lezen wordt het steeds lastiger om invalleerkrachten te krijgen.
Dit is een van de redenen waarvoor wij de afgelopen maanden hebben gestaakt!
Sinds dit jaar hebben wij op alle dagen een extra leerkracht in school die kortdurende vervangingen kan invullen. Op maandag en dinsdag is dit Carmen Schrijver, op woensdag en donderdag Marieke Arts en op vrijdag Renée Cellarius. Allen werken al op de Nicolaasschool. We hebben dus goed ingewerkte leerkrachten die snel een groep kunnen overnemen. Kinderen kennen deze leerkrachten ook al. Er is onder ons personeel ook grote bereidheid om soms enkele dagen extra te werken. Helaas kan dit niet structureel.
Naast deze oplossingen hebben we een invalpoule waar we uit kunnen putten. Helaas wordt de spoeling dun. Ook wij kunnen soms niemand vinden om een groep te bemannen. We proberen dit op te lossen door ander personeel in te zetten (b.v. een intern begeleider, een coördinator of een onderwijsassistent). We verdelen soms kinderen over enkele andere groepen.
Vooral wanneer meerdere leerkrachten tegelijk ziek zijn is het lastig om genoeg invallers te vinden.
Soms is er echt niemand!!
Het zou kunnen zijn dat we u in de toekomst gaan vragen of u uw kind thuis wilt houden. Dit zullen we alleen doen bij uiterste nood!
U wordt daarover in de volgende nieuwsbrief nog verder geïnformeerd.
Wij zullen u daarover altijd z.s.m. over informeren.