Er zijn er drie vaststaande contactmomenten met ouders/verzorgers (november, februari en juni). Alle ouders worden twee keer uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek. Het eerste gesprek vond plaats in november. In juni wordt ook iedereen uitgenodigd. Voor het contactmoment van februari/maart kunt u (na ontvangst van het rapport) zelf aangeven of u behoefte heeft aan een gesprek. Ook de leerkracht kan aangeven of een gesprek gewenst is. De leerkracht kiest 1 van de 2 avonden om de gesprekken te plannen. De gesprekken staan gepland op dinsdag donderdag 9 en 13 mrt
In dit 10-minuten gesprek kunt u het volgende verwachten:
Groepen 3 t/m 7: informatie over het rapport.
Groepen 1 en 2 : informatie uitwisseling op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling en de leerresultaten.