trefwoordVoor wat hoort wat, dus je moet krijgen wat je verdient. We zijn gewend een koppeling te maken tussen onze inspanning en de waardering daarvan. Wie werkt heeft recht op loon en wie zijn best doet mag een compliment verwachten. Daarbij hanteren we graag het weegschaalprincipe: de beloning moet in juiste verhouding staan tot de inspanning. In het gelijkheidsbeginsel: iedereen moet hierin gelijk behandeld worden. Zo gaat het eraan toe in onze samenleving, of zou het er op z’n minst aan toe moeten gaan.
Dit thema prikkelt de kinderen om vragen te stellen bij situaties waarin het gaat om belonen en straffen, en over gelijke en ongelijke behandeling. Als je werkloos bent krijg je een uitkering terwijl je er geen werk voor verricht. Leerlingen met dyslexie krijgen extra tijd en faciliteiten terwijl ze dezelfde toets moeten maken.
Het leven laat zich niet vangen in een keurig rekensommetje. Omdat mensen en situaties waarin zij verkeren, verschillend kunnen zijn, moet je iedereen verschillend behandelen en belonen. Omdat je ze alleen op die manier recht kunt doen. In het evangelie gaat het immers om de vraag: wat is menswaardig. En niet: hoe zorg je dat iedereen precies evenveel krijgt. Het thema sluit af met de spannende vraag onder welke omstandigheden mensen nieuwe kansen verdienen.