trefwoordHet thema “veel en weinig” sluit aan bij de betekenis van de vastentijd, de periode van bezinning ter voorbereiding op het paasfeest. Daarin is de kerngedachte: probeer eens minder te consumeren zodat er meer beschikbaar is voor wie weinig heeft. Geen verkeerde gedachte omdat er steeds een grotere kloof is tussen arm en rijdk. Dit geldt niet alleen wereeldwijd maar ook in de eigen leefomgeving van kinderen, die uit eigen ervaring weten wat b.v. de voedselbank, de kringloop of Stichting Leergeld betekenen In dit Thema ontdekken dekinderen wat veel en weinig betekenen. En ze leren er vragen bij te stellen. Daarbij kijken ze concreet naar spullen en voedsel. Hoe belangrijk zijn spullen voor geluk? Wat betekent het als je weinig spullen hebt> Wat heb je echt nodig en wat zou je kunnen missen? Wat betekent het dat het zo ongelijk is verdeeld in de wereld? En hoe gaan wij zelf hiermee om?

Het thema sluit af met het sleutelwoord hierbij:
delen
De kinderen denken na over de waarde van delen, de lastige kanten eraan en het oplossend vermogen ervan.