werdrukZoals u heeft kunnen lezen in de krant, wordt er komend jaar een klein bedrag beschikbaar gesteld om de werkdruk te verlichten bij leerkrachten. Tijdens de studiedag is hier uitgebreid aandacht aan besteed.
De oorzaak van werkdruk is meestal voor iedereen anders en wordt gebundeld in 7 domeinen: leerlingen, taak, collega’s, organisatie, persoonlijkheid, leidinggevende en privé situatie.

Het is belangrijk om hier inzicht in te verkrijgen, voordat we kiezen voor maatregelen hiervoor.
Door een deskundige is hier een korte uitleg over gegeven. Ieder heeft een mail ontvangen met waarop vragen staan: een scan. Deze is op de studiedag ingevuld.
Hierna wordt (anoniem) een teaminventarisatie gemaakt. Halverwege mei wordt dit besproken in het team. Na deze bijeenkomst bespreken we samen hoe we t geld willen inzetten, dat we vanuit het ministerie hiervoor krijgen.

De personeelsgeleding van de MR heeft instemmingsrecht.