boom geplantWij bedanken de Bomenstichting voor de financiële steun voor de dakplataan op het grote schoolplein!

Over de Deventer Bomenstichting
Burgers richtten in mei 1990 de Deventer Bomenstichting (DBS) op, als reactie op de onaangekondigde kap van een aantal esdoorns aan de Noordenbergsingel.

Als doelstelling werd toen geformuleerd ‘het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de groene leefomgeving van Deventer en omstreken’.
De stichting poogt dit doel te realiseren door waardevolle bomen in de gemeente Deventer te beschermen en incidenteel nieuwe bomen te planten.

Van dit laatste  is het project (School) pleinbomen voor basisscholen Gemeente Deventer een voorbeeld. De Stichting ondersteunt bij de inrichting van schoolpleinen waar het om bomen gaat. Soms met raad en daad, soms financieel, zoals in het geval van de Nicolaasschool.

Waarom zijn bomen zo belangrijk? Bomen hebben een esthetische en recreatieve waarde. Ze zijn een belangrijke gezondheidsfactor omdat ze fijnstof uit de lucht filteren en stress reduceren. Ze dragen bij aan het bergen van overtollig water en zorgen voor schaduw en koeling. Ook worden ze als de ruggengraat van de ecologische structuur beschouwd.

Zie  https://deventerbomenstichting.nl