Via de email is iedereen in de afgelopen periode op de hoogte gebracht van het feit dat Astrid van de Ende vanaf volgend jaar gebruik zal maken van haar keuzepensioen. Dit betekent dat wij op zoek gaan naar een nieuwe directeur met ingang van het schooljaar 2018-2019.
De procedure hiervoor is inmiddels in gang gezet, waarbij alle stappen zorgvuldig en in samenspraak met alle betrokken (MT, MR, teamleden enz.) worden doorlopen. Ter ondersteuning van het proces is een werving & selectie bureau ingeschakeld.
Vanzelfsprekend zullen we aan het einde van dit schooljaar uitgebreid stilstaan bij het vertrek van Astrid; een welverdiend afscheid. We vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben ge├»nformeerd en zullen u op de hoogte houden van de voortgang.

Met vriendelijke groet.
namens het bestuur van de Nicolaasschool
Arjan te Wierik