Na enkele prachtige aprildagen komt het eind van het jaar in het zicht.
Nog 10 weken school na de meivakantie: 1/4 van het schooljaar.
We eindigen half juli, dus we hebben nog een route te gaan.
Hier op school gaat het normale leven gewoon door: kinderen vragen onderwijs van hoog niveau en passend bij hun ontwikkelingsvraag.
Het gehele schoolteam zet zich volledig in om de kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. We kunnen trots zijn op hun professionaliteit en inzet!

Staking:

Woensdag 30 mei staakt het primair onderwijs in Overijssel en Gelderland. Het PO-Front organiseert de estafettestaking omdat de kwaliteit van het onderwijs zwaar onder druk staat door het stijgende lerarentekort. Na het werkdrukakkoord is het nu tijd voor een eerlijk salaris en het aanpakken van het lerarentekort!
Onze leerkrachten hebben aangegeven unaniem mee te willen doen aan deze staking
De partijen van het PO-front tekenden een jaar geleden het manifest voor minder werkdruk en meer salaris. Inmiddels ligt er een werkdrukakkoord van het PO-front met het kabinet, waardoor elke school er volgend schooljaar een substantieel bedrag bij krijgt voor werkdrukverlichting.
Op het gebied van salarissen komt de regering niet tegemoet aan de eis van 900 miljoen euro. Voor het loon is slechts 270 miljoen euro beschikbaar. Het gat dichten tussen salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs is belangrijk om werken in het po aantrekkelijk te maken en te voorkomen dat de huidige leraren een overstap maken naar het bedrijfsleven. Ook is het essentieel dat de instroom op pabo’s groter wordt om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst genoeg leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen.
Meer info vindt u in de bijlage.