Zoals in de vorige nieuwsbrief al is gemeld,
laten we ons in de zoektocht naar een nieuwe directeur ondersteunen door een werving en selectiebureau. Dit bureau heeft de afgelopen weken, met name via social media, kandidaten geworven. Dit heeft geresulteerd in 14 sollicitaties. Op dit moment vindt de briefselectie plaats, waarna we volgende week de eerste sollicitatiegesprekken hopen te voeren. We zullen u op de hoogte houden van de verdere voortgang.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Arjan te Wierik
voorzitter