Geachte ouders, verzorgers,
Voor de tweede keer dit schooljaar is een kijkmiddag gepland voor alle ouders/verzorgers en hun kinderen van de groepen 3 t/m 8. U wordt in de gelegenheid gesteld om in de klas samen met uw zoon/dochter het schoolwerk te bekijken. Dit is een goed uitgangspunt voor de 10 minuten gesprekken, die half juni volgen. Ook ouders van de groepen 8 zijn welkom, alhoewel de gesprekken daar al hebben plaats gevonden.
De leerkracht is ook in de klas aanwezig maar u begrijpt natuurlijk dat er geen vragen beantwoord worden over de ontwikkeling van kinderen. Daarvoor zijn de 10 minuten avonden die in de weken na de kijkmiddagen zullen volgen.
U krijgt daar apart een uitnodiging voor.
Hierbij nodigen wij u uit voor de kijkmiddag in de groepen 3 t/m 8 op
maandag 11 juni van 14.30 uur tot 15.15 uur of op
woensdag 13 juni van 12.15 uur tot 13.00 uur
Hopelijk komt u allemaal een kijkje nemen in de groep(en) van uw kind(eren).

Vriendelijke groeten, Team Nicolaasschool.