Op woensdag 18 en donderdag 19 juli kunt u nog kijken bij de gevonden voorwerpen. Hierna zullen wij de spullen opruimen.
Wilt u alle leesboeken, die van de school zijn, weer inleveren?