Met ingang van september 2018 is er een vacature binnen het bestuur van stichting Kindcentrum Schalkhaar. Het Kindcentrum Schalkhaar zet zich in voor een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 2 t/m 13 jaar van 7.30 uur tot 18.00 uur. Door integratie van onderwijs en opvang werken we samen aan een optimale ontwikkeling van alle kinderen vanuit één pedagogische visie. Kindcentrum Schalkhaar omvat een BSO (128 kindplaatsen), peuteropvang (16 kindplaatsen) en Brede School en heeft 18 medewerkers in dienst.
De directeuren van de Nicolaasschool en De Sleutel zijn binnen de stichting uitvoerend bestuurder. Het toezichthoudend bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van Spring in ’t Veld, De Sleutel en de Nicolaasschool.

Momenteel zijn wij op zoek naar een toezichthoudend bestuurslid. Wij zoeken iemand die bij voorkeur affiniteit heeft met HR en/of Finance. Omdat de huidige voorzitter medio 2019 aftreedt, is iemand met voorzittersambities extra welkom.

We zoeken mensen die zich kunnen vinden in de volgende eigenschappen en vaardigheden: 

Je hebt: 
eigen kind(eren) op Spring in’t Veld of een sterke betrokkenheid bij opvang aan peuters;
goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden; 
minimaal HBO werk - en denkniveau; 
sterke affiniteit met en/of kennis van kinderen en de kinderopvang.

Je bent: 
omgevingsbewust; 
ondernemend; 
veranderingsbereid; 
in staat goed te luisteren; 
analytisch; 
betrokken
een teamspeler; 
enthousiasmerend. 

Wij bieden:
enthousiaste en deskundige medebestuursleden om mee samen te werken;
een kans om actief betrokken te zijn bij toezicht op het beleid en uitvoering van opvang aan kinderen in Schalkhaar: vroegschoolse, voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang in een uniek samenwerkingsverband;
een bestuursaansprakelijkheidsverzekering;
veel waardering.

Meer informatie over het kindcentrum kunt u vinden op de website www.kindcentrumschalkhaar.nl. Voor informatie over de bestuursfunctie kunt contact opnemen met één van de coördinatoren van het kindcentrum, Patricia Veltman of Floor van den Bosch, of met Barbara Schram, directeur Nicolaasschool of Gert Katerberg, directeur De Sleutel.