Zoals u weet, is het momenteel zeer lastig om invallers te krijgen in het onderwijs. Het lerarentekort is op de Nicolaasschool ook voelbaar. We zijn in de gelukkige positie, dat wij op alle dagen een leerkracht ambulant hebben, die kan invallen als er iemand een scholingsdag heeft, een verlofdag moet opnemen of als een van de leraren ziek is. Op dit moment zien we dat wij steeds meer een beroep moeten doen op deze ambulante leerkrachten, vanwege ziekte van teamleden, maar ook op onze andere teamleden.
Op de dagen dat wij meer invallers nodig hebben, proberen wij zoveel mogelijk invallers in te zetten die al bekend zijn in de school, zoals duo-partners, een onderwijsassistent onder begeleiding van de intern begeleider of een van de intern begeleiders of de directieleden gaat voor de klas. Wij proberen natuurlijk te voorkomen dat wij leerlingen over groepen moeten verdelen of dat wij u moeten vragen om uw kind thuis te houden. Dit is gelukkig nog niet voorgekomen dit schooljaar.
Samen met de andere basisscholen in Deventer maken wij op dit moment beleid op het gebied van vervanging van teamleden. Dit beleid zullen wij nog in het team, met de MR en in het bestuur bespreken. Voor nu kunnen wij in ieder geval aangeven, dat wij onze uiterste best doen om de kwaliteit van het onderwijs zo goed mogelijk te garanderen. In de Nieuwsbrief van januari zullen wij u verder informeren over de precieze afspraken.