ContactmomentenVanaf de start van het volgende schooljaar 2019-2020 willen wij de samenwerking met u als ouder op vier punten anders vormgegeven dan in het afgelopen jaar. U leest in deze nieuwsbrief op welke punten dit is en met welk doel we dit willen veranderen. De veranderingen sluiten aan bij onze visie, zoals in het nieuwe schoolplan omschreven staat en zijn op de studiedag van afgelopen 11 juni met het team uitgewerkt.
“Op onze school zijn ouders en kinderen partner in leren; ouderbetrokkenheid en eigenaarschap van leerlingen zijn vanzelfsprekend.”
  1. Ten eerste nodigen we uw kind en u uit op school, op de laatste donderdag in de vakantie 22 augustus van 15:30-16:30 uur, tijdens het ‘klaar voor de start uurtje’. Het doel hiervan is dat uw kind en u kunnen kennismaken met andere ouders, klasgenoten van uw kind en de nieuwe leerkracht. Uw kind en u kunnen alvast sfeerproeven in het nieuwe lokaal.

  2. In week 4, 5 en 6 van het nieuwe schooljaar vinden startgesprekken plaats tussen uw kind, u als ouder en de leerkracht. Het doel hiervan is dat uw kind, u als ouder en de leerkracht elkaar snel leren kennen en kunnen afstemmen met elkaar. Wat is er nodig -van wie- om uw kind te laten groeien, zowel op school als thuis? Uw kind krijgt hiervoor in het nieuwe schooljaar een uitnodiging met een aantal voorbereidingsvragen. De gesprekken plannen wij na schooltijd, en u kunt zich intekenen via Parro.

  3. De collectieve informatieavonden worden voorlopig uitsluitend georganiseerd voor ouders met kinderen in de groepen 1-2, 3 en 8. Deze jaargroepen maken grote inhoudelijke veranderingen door, waarover we u als ouder graag willen informeren. De kennismaking tussen ouders en leerkrachten heeft al plaatsgevonden tijdens het inloopmoment aan de start van het schooljaar. Het informatie boekje per leerjaar wordt via de e-mail verstuurd om u te infomeren over onderwijsinhoudelijke en praktische zaken betreffende het leerjaar.

  4. De 10- minuten gesprekken in februari en juni staan in het teken van het uitwisselen van ontwikkelingsgegevens. In februari en in juni vindt dit gesprek plaats naar aanleiding van o.a. het rapport, waarin de meest recente ontwikkelingsgegevens van uw kind zijn opgenomen. Uw kind wordt wederom uitgenodigd, zodat hij/zij zich eigenaar voelt van zijn eigen ontwikkeling. In februari worden alle kinderen met hun ouders uitgenodigd voor een gesprek. In juni is dit gesprek facultatief. Zowel u als de leerkracht kan aangeven behoefte te hebben aan een afsluitend gesprek.

Voor de ouders van de kinderen in groep 1-2 zijn de startgesprekken zonder kind. Bij het facultatieve gesprek in juni zijn de kinderen van groep 2 ook uitgenodigd.

Meer inhoudelijke en praktische informatie over bovenstaande veranderingen worden ruim 2 weken voorafgaand aan het contactmoment gecommuniceerd via de e-mail. Zo weten u en uw kind precies wat er aan acties van uw kant verwacht wordt en heeft u bij onduidelijkheden nog de gelegenheid om vragen te stellen.