nicolaas nieuwsNog anderhalve week en dan sluiten wij het schooljaar 2018-2019 af. Ik heb dan mijn eerste jaar op de Nicolaasschool meegemaakt en de tijd is omgevlogen! Ik heb het erg naar mijn zin; samen met de kinderen, de ouders en het team vormen wij deze mooie school, en ik ben supertrots dat ik hier deel van mag uitmaken.
De afgelopen periode hebben we nieuwe plannen gemaakt voor de komende vier jaar en deze plannen hebben wij beschreven in ons nieuwe Schoolplan 2019-2023. Na de zomervakantie zullen wij dit plan publiceren op onze website.
We hebben onze plannen met alle geledingen besproken; het team, de MR, het bestuur en de leerlingenraad zijn allen betrokken geweest bij het meedenken over de ontwikkelingen op onze school. In deze Nieuwsbrief vindt u al een neerslag van onze plannen. Wij willen het komende schooljaar inzetten op het nog meer betrekken van ouders en kinderen bij de ontwikkeling van de kinderen, waardoor zij meer eigenaar worden van hun leerproces. Wij doen dit door samen met ouders, leerkrachten én kinderen gesprekken te voeren. Zoals een van de leerlingen in de leerlingenraad het formuleerde:
“Ik wil graag zelf van de juf horen wat ik nog moet leren of wat ik anders zou moeten doen, en niet via mijn ouders. En ik wil graag zelf aan de juf vertellen wat ik nodig heb, of waarom iets nog niet zo goed lukt, in plaats

van dat mijn vader en moeder dat moeten vertellen. Het is toch raar, het gaat over MIJN leren, maar jullie praten niet met MIJ!”

Dat gaan we dus anders doen en we zijn heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken!
We hopen op een heel goede laatste anderhalve week, waarin we veel aandacht hebben voor het afronden van het schooljaar in de groepen, de musicals, het uitzwaaien van groep 8, de loterij van groep 7 en de afsluiting op 10 juli op het schoolplein.
In het nieuwe schooljaar gaan we met een vliegende start aan het werk met de Gouden Weken en graag willen wij u nu al uitnodigen voor het Klaar voor de start uurtje op 22 augustus. Op de volgende bladzijde kunt u hier meer over lezen.

Wij wensen u hier alvast een heel fijne zomer!