nicolaas logolerengroeienbloeien

Het schooljaar van 2019-2020 zijn wij goed gestart. Het klaar-voor-de-start-uurtje op 22 augustus en de korte bijeenkomst vorige week maandag op het schoolplein met alle kinderen zorgden voor een fijne en saamhorige start. In deze Gouden Weken besteden we veel tijd en aandacht aan goede groepen maken met elkaar en dat is te merken in de groepen, in de gangen en op het schoolplein; er heerst een fijne sfeer!

 

Dit schooljaar is het eerste schooljaar van een nieuwe vierjarige periode, waarin we een aantal plannen willen realiseren. Het Schoolplan 2019-2023 zult u in de loop van oktober op onze site kunnen vinden, en hierin staan al onze plannen beschreven. In 2019-2020 gaan we met een aantal speerpunten aan het werk:

Invoeren van opbrengstbewust werken: hoe kunnen we met onze data ons onderwijs optimaliseren? We doen dit in eerste instantie voor technisch lezen en voor de leerlijn Leren Leren;
21ste eeuwse vaardigheden: we voeren de methode wereldoriëntatie Blink in;
Versterken schoolklimaat: hoe houden we een prettig schoolklimaat gedurende de hele dag, afgestemd met de TSO en de BSO;
Ouderbetrokkenheid: hoe versterken we de samenwerking tussen school en ouders en leerlingen?

De eerste gevolgen heeft u al gemerkt: het klaar-voor-de-start-uurtje, het gebruik van Parro, de startgesprekken die er aan komen. We willen veel aanpakken en we denken alles van tevoren goed door. Toch merken we dat we hier soms fouten in maken, met name in het vroegtijdig goede informatie geven aan u als ouder/verzorger. Wij doen ons best om het voor u overzichtelijk en duidelijk te houden, maar bij veranderingen gaan onvermijdelijk soms ook zaken mis. Wij hopen op uw begrip hiervoor!

 

Het was gebruikelijk dat u aan het begin van het schooljaar een formulier meekreeg waarop u uw adresgegevens, telefoonnummers, mailadressen etc. moest invullen. Dit jaar doen we het anders. Vandaag heeft uw (oudste) kind een envelop meegekregen met daarin een uitdraai van uw gegevens zoals die in ons systeem geregistreerd staan. Wij verzoeken u om deze gegevens te controleren en indien nodig te wijzigen of aan te vullen. Na ondertekening ontvangen wij de formulieren graag voor 1 oktober a.s. retour via de leerkracht van uw oudste kind. Daarnaast vragen wij u om in Parro uw privacy instellingen te controleren en zo nodig aan te passen.

 

Zul je op tijd zijn voor het eten? Ik beloof het. Zul je ‘t niet verder vertellen? Ik beloof het…. We beloven wat af in ons leven. Soms hebben we niet eens in de gaten dat iets een belofte is.
Beloofd is beloofd
Je zegt en je doet.
Beloofd is beloofd.

Deze yell uit het materiaal voor de jongste kinderen maakt duidelijk waar het om draait: beloven is zeggen iets te zullen doen. Het roept verwachtingen op. En dus moet je ’t ook waarmaken. Een belofte schept verplichtingen. Een belangrijk leerpunt voor de kinderen omdat het veel zegt over hoe wij elkaar als mens serieus willen nemen.

Er zit nog een belangrijk leerpunt in dit Trefwoordthema en dat ontdekken we aan de hand van het Bijbelverhaal over Abraham en Sara. Het is het verhaal van de belofte die God doet aan Abraham: ‘Ik maak jou tot stamvader van een groot volk en geef jou een eigen land.’ Het is een Belofte met een hoofdletter, een grote belofte die een heel leven (en nog veel meer) omvat. Maar helaas is Sara te oud voor kinderen en het Beloofde Land komt maar niet in zicht. En zo weerspiegelt het Bijbelverhaal de ervaring van veel mensen: het leven draagt prachtige beloften in zich, maar niet alles zal uitkomen. Tja, thats life. Een pittig leerpunt. Zo is het leven nu eenmaal, en het is goed als kinderen ook hiermee leren omgaan.

Het mooie is dat Abraham en Sara ook laten zien hoe je ermee kunt omgaan. Accepteren dat dingen gaan zoals ze gaan, en daarbij niet negatief of cynisch blijven hangen in wat er niet lukt. Over teleurstellingen heen stappen en durven vertrouwen in de toekomst en in de mensen om je heen. Zien wat de wereld nog allemaal aan beloften in zich houdt. En dan, net als Abraham, ontdekken dat beloften soms toch nog uitkomen, alleen… heel anders dan je zelf had gedacht!

 

Vorige week is de jaarkalender meegegeven naar huis. Op deze kalender staan de vakanties; studiedagen en overige bijzonderheden vermeld. Helaas is in de laatste kolom een fout geslopen. De juiste informatie moet zijn:
maandag 29 juni musical groep 8
dinsdag 30 juni musical groep 8
woensdag 1 juli afsluiting schooljaar/Nieuwsbrief
donderdag 2 juli
vrijdag 3 juli 12.00 zomervakantie t/m 14-08-2020

Wilt u een extra exemplaar van de kalender ontvangen dan kunt u deze afhalen bij de administratie.

 

Kalender

Oktober 2019
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
volg-ons-op-facebook-nicolaasschool
Ga naar boven