Corona-nieuws

Vanaf maandag 16 maart zijn alle scholen en organisaties voor kinderopvang gesloten tot 6 april. Tot die tijd verzorgen wij twee zaken:

 1. Wij verzorgen opvang voor de kinderen van ouders die in vitale beroepen werken en die geen opvang kunnen regelen;
 2. Wij verzorgen onderwijs op afstand voor alle leerlingen.

Opvang

 • Uw kind is welkom op school, als u in een vitaal beroep werkt en u geen andere opvang kunt regelen. Vriendelijk verzoek om u kinderen zo veel mogelijk thuis te houden;
 • Om uw kind op te geven voor de opvang op school, stuurt u een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U vermeldt naam en groep van het kind, uw beroep en dat van uw partner en de dag dat u opvang nodig heeft;
 • De kinderen die wij opvangen, krijgen geen onderwijs. Zij nemen hun huiswerk mee naar de opvang op school;
 • Voorwaarde voor opvang is dat de kinderen geen klachten aan de luchtwegen en/of koorts hebben;
 • De kinderopvang van het Kindcentrum is alleen geopend voor en na schooltijd voor de kinderen van ouders die in vitale beroepen werken;
 • Alleen de leerlingen die op school zijn, kunnen ook gebruik maken van de kinderopvang van het Kindcentrum;
 • U geeft uw kind op voor de kinderopvang van het Kindcentrum bij het Kindcentrum Schalkhaar;
 • Brede Schoolactiviteiten gaan niet door.

Onderwijs

Wij verzorgen onderwijs op afstand. Voor de groepen 6, 7 en 8 loopt dit inmiddels zo veel mogelijk via de leerlingen. Voor de kinderen van groep 1 tot en met 5 loopt dit via Parro. Wij onderzoeken de mogelijkheden om dit verder af te stemmen en uit te bouwen. 

Contact

Voor de meeste vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, via Parro. U kunt via Parro ook een terugbelverzoek doen.

U kunt de school bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook hier kunt u een terugbelverzoek doen. Wij zijn tijdens schooltijden ook zo veel mogelijk telefonisch bereikbaar.

Wij wensen iedereen een leerzame, maar vooral ook gezonde tijd!

Onze missie

Wij bieden kinderen uit Schalkhaar en omgeving goed onderwijs, zodat zij kennis, vaardigheden, inzicht en een positieve houding op leren verwerven. Hiermee kunnen zij zich redden in onze maatschappij en hun eigen toekomst vormgeven.

Visie op lesgeven

De basisbehoeften van ieder mens zijn relatie, competentie en autonomie. Wij hebben oog voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Wij werken aan zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch en reflecterend vermogen en samenwerking.

 • Wij geven interactief les en betrekken de leerlingen bij het onderwijs
 • Wij geven onderwijs op maat door te differentiëren
 • Wij hanteren gevarieerde werkvormen waardoor onze lessen motiverend zijn
 • Wij geven een kwaliteitsvolle (directe) instructie
 • Wij leren kinderen zelfstandig (samen) te werken

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. Wij bieden kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven.
De leraren geven instructie en kinderen mogen de lesstof op een eigen manier verwerken.
Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk.
Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, maken wij gebruik van de verlengde instructie aan de instructietafel.
Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet.

Visie op identiteit

De Nicolaasschool is een school met een katholieke oorsprong, die voor iedereen toegankelijk is.
De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs.
Op een aantal vastgestelde momenten besteden wij expliciet aandacht aan onze katholieke oorsprong.
Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we verder aandacht aan andere geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.
Sleutelwoorden hierbij zijn ontmoeting, waarden en normen, verwondering en inspiratie.
De belofte aan onze leerlingen

De belofte aan onze leerlingen

Beste leerling,

Welkom op de Nicolaasschool in Schalkhaar. Bij ons krijg je de ruimte om te leren, te groeien en te bloeien. Dit gaan we, in de komende jaren, samen doen. Samen met andere kinderen en jouw ouders. Samenwerken vinden we waardevol en dat willen we je dan ook graag meegeven.

Bij ons op school moet jij je veilig voelen. Dit is belangrijk, want alleen dan kan je nieuwe dingen leren. We leren je van alles en hebben hiervoor een breed aanbod. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij de kans krijgt om te leren en geprikkeld wordt om jezelf actief en breed te ontwikkelen op jouw niveau. Wij staan klaar om je hierbij te helpen en zullen je waar nodig uitdagen.

Iedereen heeft eigen talenten, jij ook. Wij zijn benieuwd wat jouw talenten zijn en willen deze graag ontdekken. Samen zullen we ervoor zorgen dat je de kans krijgt om deze talenten verder te ontwikkelen.

Als school vinden wij het belangrijk dat we intensief samenwerken met jouw ouders. Zij kennen je tenslotte het beste. Wij vertellen hen wat je allemaal leert bij ons op school en wat jouw talenten zijn. Jouw ouders vertellen ons wie jij bent en hoe we jou het beste kunnen uitdagen. Hierin krijg jij ook zeker een rol, want bij ons op school mag je opgroeien tot een zelfstandige wereldburger die klaar is voor het voortgezet onderwijs.

Wij kijken ernaar uit om je beter te leren kennen en zien je graag snel bij ons op school.

Het team van de Nicolaasschool

Waar zijn wij trots op?

 • Wij hebben een uitdagend aanbod voor muziek, theater en beeldende vorming
 • Wij hebben een uitdagend aanbod op het gebied van ICT , wereldorientatie, 21ste eeuwse vaardigheden en burgerschap
 • Wij behalen uitstekende resultaten Wij werken met leerKRACHT om ons verder te ontwikkelen
 • Wij hebben een uitstekende zorgstructuur, waardoor wij kinderen ondersteuning kunnen bieden op zowel didactisch als op sociaal-emotioneel gebied

Wat hebben wij over vier jaar bereikt?

 1. Op onze school werken wij opbrengstbewust en handelingsgericht, met name op het gebied van de basisvakken
 2. Op onze school bieden wij 21ste eeuwse vaardigheden en gebruiken wij ICT , vanuit een samen samenhangende visie op leren en onderwijzen
 3. Het schoolklimaat en de manier waarop wij ervoor zorgen dat het positief is, hebben wij beschreven en afgestemd in de school en met het Kindcentrum
 4. Op onze school zijn ouders en kinderen partners in het leren; ouderbetrokkenheid en eigenaarschap van leerlingen zijn vanzelfsprekend
 5. De school en het Kindcentrum werken integraal samen
 6. Muziek, theater en beeldende vorming zijn integraal onderdeel van ons curriculum
 7. De school heeft een visie op talentontwikkeling, heeft hier passend beleid bij geformuleerd en voert dit beleid uit