Onze missie

Wij bieden kinderen uit Schalkhaar en omgeving goed onderwijs, zodat zij kennis, vaardigheden, inzicht en een positieve houding op leren verwerven. Hiermee kunnen zij zich redden in onze maatschappij en hun eigen toekomst vormgeven.

Visie op lesgeven

De basisbehoeften van ieder mens zijn relatie, competentie en autonomie. Wij hebben oog voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Wij werken aan zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch en reflecterend vermogen en samenwerking.

 • Wij geven interactief les en betrekken de leerlingen bij het onderwijs
 • Wij geven onderwijs op maat door te differentiëren
 • Wij hanteren gevarieerde werkvormen waardoor onze lessen motiverend zijn
 • Wij geven een kwaliteitsvolle (directe) instructie
 • Wij leren kinderen zelfstandig (samen) te werken

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. Wij bieden kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven.
De leraren geven instructie en kinderen mogen de lesstof op een eigen manier verwerken.
Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk.
Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, maken wij gebruik van de verlengde instructie aan de instructietafel.
Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet.

Visie op identiteit

De Nicolaasschool is een school met een katholieke oorsprong, die voor iedereen toegankelijk is.
De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs.
Op een aantal vastgestelde momenten besteden wij expliciet aandacht aan onze katholieke oorsprong.
Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we verder aandacht aan andere geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.
Sleutelwoorden hierbij zijn ontmoeting, waarden en normen, verwondering en inspiratie.

De belofte aan onze leerlingen

Beste leerling,

Welkom op de Nicolaasschool in Schalkhaar. Bij ons krijg je de ruimte om te leren, te groeien en te bloeien. Dit gaan we, in de komende jaren, samen doen. Samen met andere kinderen en jouw ouders. Samenwerken vinden we waardevol en dat willen we je dan ook graag meegeven.

Bij ons op school moet jij je veilig voelen. Dit is belangrijk, want alleen dan kan je nieuwe dingen leren. We leren je van alles en hebben hiervoor een breed aanbod. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij de kans krijgt om te leren en geprikkeld wordt om jezelf actief en breed te ontwikkelen op jouw niveau. Wij staan klaar om je hierbij te helpen en zullen je waar nodig uitdagen.

Iedereen heeft eigen talenten, jij ook. Wij zijn benieuwd wat jouw talenten zijn en willen deze graag ontdekken. Samen zullen we ervoor zorgen dat je de kans krijgt om deze talenten verder te ontwikkelen.

Als school vinden wij het belangrijk dat we intensief samenwerken met jouw ouders. Zij kennen je tenslotte het beste. Wij vertellen hen wat je allemaal leert bij ons op school en wat jouw talenten zijn. Jouw ouders vertellen ons wie jij bent en hoe we jou het beste kunnen uitdagen. Hierin krijg jij ook zeker een rol, want bij ons op school mag je opgroeien tot een zelfstandige wereldburger die klaar is voor het voortgezet onderwijs.

Wij kijken ernaar uit om je beter te leren kennen en zien je graag snel bij ons op school.

Het team van de Nicolaasschool

Waar zijn wij trots op?

 • Wij hebben een uitdagend aanbod voor muziek, theater en beeldende vorming
 • Wij hebben een uitdagend aanbod op het gebied van ICT , wereldorientatie, 21ste eeuwse vaardigheden en burgerschap
 • Wij behalen uitstekende resultaten
 • Wij werken met leerKRACHT om ons verder te ontwikkelen
 • Wij hebben een uitstekende zorgstructuur, waardoor wij kinderen ondersteuning kunnen bieden op zowel didactisch als op sociaal-emotioneel gebied

Wat hebben wij over vier jaar bereikt?

 1. Op onze school werken wij opbrengstbewust opbrengstbewust en handelingsgericht, met name op het gebied van de basisvakken
 2. Op onze school bieden wij 21ste eeuwse vaardigheden 21ste eeuwse vaardigheden en gebruiken wij ICT , vanuit een samen samenhangende visie op leren en onderwijzen
 3. Het schoolklimaat en de manier waarop wij ervoor zorgen dat het positief positief is, hebben wij beschreven en afgestemd in de school en met het Kindcentrum
 4. Op onze school zijn ouders en kinderen partners in het leren; ouderbetrokkenheid en eigenaarschap eigenaarschap van leerlingen zijn vanzelfsprekend
 5. De school en het Kindcentrum werken integraal samen samen
 6. Muziek, theater en beeldende vorming zijn integraal onderdeel van ons curriculum
 7. De school heeft een visie op talentontwikkeling talentontwikkeling, heeft hier passend beleid bij geformuleerd en voert dit beleid uit