Een goede school blijft in beweging en is steeds bezig om in positieve zin te veranderen, kwalitatief beter te worden. Op deze website geven wij u informatie over het onderwijs en de organisatie van onze school.

School is een plek waar ouders en team elkaar respecteren als partners in de opvoeding en samenwerken aan de optimale ontwikkeling van ieder kind. We verwelkomen alle ouders die voor het eerst hun kind(eren) op onze school onderwijs laten volgen. Wij hopen dat u en uw kinderen zich thuis zullen voelen en dat wij voor hen een fijne basisschooltijd kunnen realiseren. Verder wensen wij iedereen een succesvol schooljaar toe. Als er vragen en/of suggesties zijn, dan kunt u altijd bij de directeur, het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad terecht.

Voor een uitgebreide beschrijving van de school verwijzen wij u naar de schoolgids, die u bij Downloads kunt downloaden.