De schoolgids 2018-2019
Geachte ouders en verzorgers,

De basisschool speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van uw kind. Eigenlijk is het een stukje van je leven. Voor de kinderen, maar natuurlijk ook voor u. Vanaf het vierde
levensjaar brengt uw kind zo’n 6 uur per dag door op school.
In deze periode vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten van een door u gekozen basisschool. Een basisschool kies je dan ook met zorg.

Onze school, de Nicolaas r.k. basisschool is een katholieke school, gehuisvest in het midden van het dorp Schalkhaar. In ons gebouw komt onze visie van openheid, veiligheid en transparantie tot uiting in een moderne setting. Onze school ziet het als haar taak om het kind op een positieve en inspirerende manier tot ontwikkeling te brengen. Ons doel is hen zo breed mogelijk toe te rusten om op een goede manier in onze, steeds veranderende, maatschappij te kunnen functioneren. Wij werken met respect voor de eigenheid van kinderen, altijd zoekend naar kansen en mogelijkheden. Dit doen wij samen met ouders en verzorgers in een open en eerlijke communicatie.
Ons leerkrachtenteam is breed opgeleid, zodat we specialisme hebben in alle aspecten van de ontwikkeling . We zijn actief in ontwikkelingen op het gebied van kinderopvang, cultuur en sport. Dat krijgt tevens vorm binnen onze Stichting Kindcentrum Schalkhaar (Kinderopvang en Brede School).

Deze schoolgids is bedoeld voor ouders van toekomstige leerlingen én voor ouders die nu kinderen op onze school hebben. Het is voor ouders een hulpmiddel om inzicht te krijgen in onze visie en onze doelen, de werkwijzen, de resultaten die we behalen en in tal van organisatorische zaken. Het is goed om van meet af aan te weten wat we van elkaar verwachten. Wij verwachten van onze ouders natuurlijk bovenal betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind. Acht jaar lang zijn wij partners in de opvoeding en begeleiden wij samen de ontwikkeling van de kinderen. Een hechte samenwerking in de opvoeding en een wisselwerking tussen thuis en school is dan wenselijk.
Wij hopen dat u uw verwachtingen ten aanzien van onze school uitspreekt tijdens de kennismaking en waar mogelijk later in de achtjarige samenwerking.

Barbara Schram