2018-2019

Van harte welkom op de Nicolaasschool. We wensen u en uw kind een fijne tijd.

In groep 1-2 spelen diverse ontwikkelingsaspecten een grote rol, maar de belangrijkste doelstelling is dat uw kind met plezier naar school gaat.
Wij willen graag dat uw kind zich veilig voelt, pas dan zal uw zoon of dochter zich op positieve wijze kunnen ontwikkelen. Regels en structuur zijn hierbij nodig om een veilig klimaat te waarborgen.

In de kleutergroepen wordt gewerkt volgens het principe van basisontwikkeling. We sluiten aan bij en volgen de kinderen in hun ontwikkeling.

Door het jaar heen worden er thema‛s aangeboden waarin alle vakgebieden verweven zitten.
Kinderen in deze leeftijd leren door middel van spel. In de groep worden bij ieder thema passende activiteiten aangeboden. Zo kunnen de kinderen het geleerde uiten in hun spel en leren van elkaar. De leerkracht observeert en begeleidt het spel.

Gedurende de dag wordt er gewerkt aan de taalontwikkeling. Tijdens verschillende situaties wordt uw kind gestimuleerd om te luisteren naar de ander, te spreken met de ander en gedachten en gevoelens onder woorden te brengen.
Ook leren ze bewust met klanken, woorden en zinnen om te gaan.

Activiteiten die de taalontwikkeling bevorderen zijn o.a.: voorlezen, spreken, zingen, versjes leren, werken met ontwikkelingsmateriaal, drama en spel.


Door samen te spelen en te functioneren in een groep, leert uw kind om te gaan met
gevoelens van zichzelf en die van de ander. De leerkracht begeleidt uw kind in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. De sociaal-emotionele ontwikkeling groeit door samen te werken en rekening te houden met elkaar.
Naast de alledaagse ervaringen en de daaraan gekoppelde gesprekjes, gebruiken we de methode “Leefstijl” om gedachten en gevoelens te verwoorden en een plek te geven. Regels in de klas en buiten op het plein helpen bij het sociaal vaardig worden. Uw kind leert wat mag en wat niet gewenst is.

Om de voortgang van elk kind te volgen, observeert de juf de gehele kleuterperiode verschillende ontwikkelingsaspecten:

• Het emotioneel vrij zijn van uw kind; heeft het zelfvertrouwen en is het nieuwsgierig?
 • De werkhouding van uw kind; kan uw kind langere tijd achter elkaar doorwerken, draagt het zorg voor het werk en is het gemotiveerd?
 • De sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind; speelt uw kind met leeftijdsgenootjes of juist met jongere of oudere kinderen, voelt het zich prettig in de groep?
 • De spelontwikkeling van uw kind; komt uw kind tot spel, kan uw kind samen spelen en overleggen, is er sprake van gevarieerd spel en zoekt uw kind ook naar extra uitdaging?
 • De taalontwikkeling van uw kind; spreekt uw kind in goed opgebouwde zinnen, heeft het een rijke woordenschat, kan uw kind een verhaal navertellen?
 • De motoriek van uw kind; beweegt uw kind zich soepel, heeft het een goede potloodgreep en maakt het vloeiende bewegingen?
 • De rekenontwikkeling van uw kind; uw kind leert aspecten als: tellen, meten, wegen en logisch denken.

Citotoets groep 1-2

Eind groep 1 en midden groep 2 worden de Citotoetsen taal en rekenen afgenomen.
Naast de observaties en aantekeningen die we maken, gebruiken we dit middel om te zien hoe ver de kinderen zijn.

De dag in groep 1-2 begint vanaf 08.20 uur. Dan gaat de deur open. De kinderen komen in de klas en geven de juf een hand. Ze kiezen een activiteit van het kiesbord. Om 08.30 uur begint de juf. Wilt u ervoor zorgen dat u dan afscheid heeft genomen van uw kind. Na de meivakantie is het de bedoeling dat de kinderen van groep 2 zelfstandig de school binnen komen. Dit als voorbereiding voor groep 3.
We werken op school met een continurooster. Dit betekent dat de juf samen met de kinderen tussen de middag eet. Aansluitend daarvoor of daarna is er een speelmoment van een half uur onder begeleiding van medewerkers van de tussenschoolse opvang.
De school gaat op maandag, dinsdag en
donderdag om 14.30 uur uit, op woensdag om 12.15 uur en op vrijdag om 12.00 uur.
Wanneer u uw kind ophaalt, wilt u dan op het plein aan de kant van de Wilhelminalaan wachten op uw zoon of dochter. Op vrijdag kunt u uw kind ophalen op het plein aan de kant van de Pastoorsdijk.

’s Morgens gaan we met de kinderen eten en drinken. Geeft u gepaste hoeveelheden voor uw kind mee. Dus niet te veel!
Houdt u het gezond (fruit of een gezonde koek)? Tussen de middag eten de kinderen ook op school.
Wilt u daarom twee bakjes en twee bekers/pakjes meegeven, zodat het voor de juf en uw zoon/dochter duidelijk is wat er
’s morgens gegeten mag worden en wat er bewaard moet worden voor de lunch.

Verjaardagen zijn voor kleuters erg belangrijk. Hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed. De jarige krijgt een verjaardagsmuts of een ander soort versiering.

In de loop van de dag gaan we de verjaardag vieren en mag de jarige trakteren. De voorkeur gaat uit naar gezonde traktaties. De jarige krijgt een verjaardagskaart en mag daarmee naar de andere leerkrachten van groep 1-2 en naar de directie om eventueel te trakteren.
Sommige kinderen volgen om gezondheidsredenen een bepaald dieet. Vergeet niet om de leerkracht hierover te informeren. Voor een leuke herinnering kunt u een fototoestel meegeven.

Dit jaar is de woensdag onze gymdag. De kinderen van groep 1 en groep 2 gymmen in een kort broekje en gymschoenen. Deze kunnen in een stoffen tas in de locker van uw kind gehangen worden. Om de zelfstandigheid te bevorderen, is het fijn om op woensdag makkelijke kleding te dragen. Bovendien is het handig om gymschoenen te hebben die uw kind zelf aan en uit
kan doen. De gymschoenen en kleding worden bewaard op school.

Na elke vakantie worden de kinderen door een aantal ouders gecontroleerd op hoofdluis. Aan elke groep zijn daarvoor vaste ouders gekoppeld. Door deze regelmatige controle proberen we het probleem aan te pakken. Als er luizen worden geconstateerd, worden de ouders van het betreffende kind op de hoogte gesteld en worden alle ouders van die groep geïnformeerd. Wilt u ook thuis regelmatig uw kind controleren?

Over het wegbrengen van uw kind:

 • Parkeer uw fiets of auto op de daarvoor bestemde plaats en let op de veiligheid.
 • De fietsen van de kinderen kunnen gestald worden in de fietsenstalling (loop via het kleuterplein naar de stalling
 • De deuren aan de kant van de Wilhelminalaan gaan om 08.20 uur open.
 • Persoonlijk naar de klas brengen tussen 08.20 en 08.30 uur (houd het afscheid kort).
 • Jas aan de haak in de locker.
 • Ook de rugzak/tas past in de locker.
 • Kinderen geven de juf een hand en kiezen een werkje van het kiesbord.

Over het ophalen van uw kind:

  • De ouders staan op het plein aan de zijde van de Wilhelminalaan.
  • De leerkracht komt met de groep naar buiten.
  • Als uw kind u heeft gezien, zegt hij/zij dat tegen de juf.
  • Pas dan mag het kind naar u toe.

 

Nog even dit:

We willen graag dat u zo veel mogelijk de namen zet op de kleding, bakjes, bekers, tassen en gymschoenen. Dit voorkomt een hoop zoeken.

We hopen dat u door middel van dit informatieboekje een beeld heeft gekregen van onze school en de groep waarin uw kind zit

Als er onduidelijkheden zijn dan horen we dat graag van u. Een korte vraag of mededeling kan meestal direct, heeft u meer tijd nodig, dan is het handig om een afspraak te maken.

We hopen op een fijn schooljaar! De leerkrachten van groep 1 en 2

 

Groep 1-2 A
Ireen Hoohenkerk (ma-di-woe)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Edith Mulder (do-vrij)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Groep 1-2 B
Jos Groen (di t/m vrij)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Edith Mulder (ma)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Groep 1-2 C
José Bekhuis (ma-di-woe)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Odette van der Vegte (do-vrij)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Groep 1-2 D
Loes Koerhuis (ma-di-woe)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dorien Nieuwdorp (do-vrij)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Groep 1-2 E
Thea Jeurnink (ma-di)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Birgit Brinkhof (woe-do-vrij)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Onderwijsassistenten
Ashley Evers (ma-di-do) en Natasja Bloemhard (woe-vrij)