Speciaal voor kinderen die uitvallen bij de spellingdictees hebben we een mogelijkheid om de woorden van de dictees extra goed te leren.

Dit doen we via de website www.bloon.nl.

Bloon is een afkorting:

  • B staat voor Bekijken (je bekijkt het woord goed, wat is het probleem?)
  • L staat voor Lezen (je leest het woord aandachtig en neemt het in je op)
  • O staat voor Omkeren (je klikt het woord weg)
  • O staat voor Opschrijven (je tikt het woord in)
  • N staat voor Nakijken (je bekijkt je woord kritisch en verbetert eventueel)

De betreffende leerlingen hebben van hun leerkracht een gebruikersnaam en een wachtwoord gekregen waarmee ze kunnen inloggen op deze oefen-site. Tien van de twintig woorden van het dictee kunnen ze dan inoefenen.

De leerkracht zet ieder taalthema weer nieuwe woordenlijsten klaar om te kunnen oefenen. Mochten de nieuwe lijsten er niet opstaan, neem dan even contact op met de leerkracht. De leerkracht vertelt duidelijk wanneer welke lijst moet worden geoefend.

 

Ook andere leerlingen kunnen oefenen via www.bloon.nl. Zij krijgen alle woorden te zien en weten dus niet precies welke van die woorden terugkomen in de dictees. Zij kunnen inloggen met de gebruikersnaam 'oefenen-x' en met het wachtwoord 'nicolaas'.

(NB: de x in de gebruikersnaam staat voor de groep waarin de leerling zit. Iemand uit groep 6 logt dus in met oefenen-6. Er wordt geen verschil gemaakt tussen 6a en 6b.)

 

Rekenen

Oefenen met tafels of plus- en minsommen

Tafeltjes

Klokkijken

Klokkijken 1

Klokkijken 2

Geld

Met geld rekenen

Inzicht

Huisjes bouwen

Spelling

Blonen

Natuur

Alles over bladeren en bomen

Nieuws uit de natuur

Extra

Kijk ook eens op Leerspellen en Meester Michael

Echt de moeite waard!