1. Kies een onderwerp

- Kies een onderwerp uit. Vaak is dat al het onderwerp van je werkstuk.

2. Zorg voor materiaal om te laten zien

a. Powerpoint
b. Plaatjes
c. Atlas
d. Andere materialen
e. Filmpje
f. Proefjes of iets voordoen
g. Algemene tips
 • Laat de materialen goed en duidelijk aan iedereen zien.
 • Laat alle spullen zien op het goede moment. Niet achteraf.
 • Als je een plaatje bij je PP hebt, ga dan bij het bord staan en vertél .
 • Zorg voor genoeg afwisseling in je spreekbeurt.
 • Probeer zo min mogelijk door te geven tijdens je spreekbeurt.  

3. Maak een hulpschema

 • Het schema moet niet veel langer zijn dan twee pagina's.
 • Werk met korte zinnen en belangrijke woorden; geen hele verhalen!
 • Zet bijv. een rode stip op je schema waar je een plaatje of nieuwe dia moet laten zien.  

4. Hoe bereid je je voor?

a. Begin ruim op tijd
b. Lees je werkstuk een paar keer heel goed door. Snap je alle informatie?  
c. Weet van steden en landen waar je ze kan aanwijzen op een kaart.  
d. Bekijk het schema en probeer hoofdstuk 1 in je eigen woorden te vertellen.  
e. Probeer het nu eens zonder hulpschema. En met plaatjes, materialen, etc.  
f. Hoofdstuk 1 klaar? Dan hoofdstuk 2 op dezelfde manier.  
g. Na een paar hoofdstukken ga je vanaf het begin herhalen
h. Klaar? Doe het voor aan iemand. Die heeft vast nog tips

5. Hoe zorg je voor een goede presentatie?

a. Stem
 • Probeer op een levendige en vrolijke manier te vertellen.
 • Praat niet te snel of te langzaam.
 • Praat niet te zacht of te hard
 • Praat duidelijk en goed gearticuleerd, niet binnensmonds.
 • Praat niet met je rug naar de klas toe  
b. Lichaamshouding
 • Kijk goed de klas in. Of kies een vast punt net boven de kinderen.
 • Zorg er voor dat je een enthousiaste uitstraling hebt.
 • Zorg voor een houding die jij makkelijk vindt.
 • Als je staat, sta dan stevig op je voeten!
 • Niet met je handen langs je lijf blijven hangen.  
c. Afwisseling
 • Wissel praten af met een filmpje, wat plaatjes, met iets voordoen.
 • Wissel ook je houding af.
 • Maak eens een grapje tussendoor.  

6. De indeling van je spreekbeurt

a. Inleiding
b. Kern
c. Afsluiting. (Eventueel stel je zelf vragen, of geef je een quiz)
d. Vragen van de kinderen
e. Op- of aanmerkingen