1. Informatie zoeken:

 • Zoek een leuk informatieboekje.
 • Laat het boekje zien aan je juf of meester.
 • Je informatieboekje is de basis van je werkstuk.
 • Je kan het aanvullen met andere boeken of internet
 • Let er op Internet op dat de bron betrouwbaar genoeg is.

2. Informatie verwerken:

 • Lees je boekje (en andere informatie) goed door.  

3. Indeling van het werkstuk:

 • Kaft  – Inhoudsopgave – Inleiding – Hoofdstukjes – Slot – Bronnenlijst  

4. Het schrijven van de tekst:

 • In je eigen woorden; géén tekst letterlijk overtypen of kopiëren van internet
 • Schrijf in goed lopende zinnen
 • Maak duidelijke alinea’s
 • Gebruik signaalwoorden
 • Let op taal- en spellingfouten
 • Let op hoofdletters en punten

5. Plaatjes in het werkstuk:  

 • Minimaal op elke pagina één plaatje
 • Zorg dat de plaatjes groot, scherp en duidelijk genoeg zijn
 • Zorg dat je plaatjes bij het juiste hoofdstuk staan
 • Zorg dat het plaatje ook in de tekst wordt besproken.

6. Lay-out van het werkstuk:

 • Zorg dat je kaft er gelikt uitziet. Dat is het visitekaartje van je werkstuk.\
 • Zorg er voor dat de lezer je werkstuk al mooi vindt, voordat hij het heeft gelezen.
 • Zorg dat lettertype, -grootte en kleur overal gelijk is.\
 • Signaalwoorden, tussenkopjes en hoofdstukken moeten gelijk gevormd zijn.\
 • Zorg dat de plaatjes niet te dicht op de rand staan.
 • Zorg dat je af en toe een witregel gebruikt.\
 • Let er op dat er niet drie regels van een hoofdstuk op een andere pagina staan.
 • KORTOM: Zorg voor rust en regelmaat in je lay-out.

SUCCES !!!