Nieuwe leerlingen.

Ouders die graag informatie willen over de school en de school willen bezoeken kunnen telefonisch een afspraak maken met de directeur, Astrid van den Ende.
Tijdens het bezoek vertelt zij over de school en laat zij u de school zien. Als u kiest voor onze school en uw kind wilt inschrijven, dan krijgt u hiertoe tijdens deze afspraak alle benodigde informatie en de inschrijfformulieren.

Toelatingsbeleid.

In het toelatingsbeleid van school staat omschreven dat kinderen van ouders die voor de Nicolaasschool kiezen toelaatbaar zijn wanneer de Nicolaasschool de dichtstbijzijnde katholieke school is.
Voor toelating van kinderen op onze school hanteren wij een aantal criteria. In volgorde genoemd zijn dit o.a.:

broertjes en zusje van reeds ingeschreven leerlingen, rekening houdend met de algemene toelatingsbepalingen;

RK kinderen (gedoopt) uit Schalkhaar;

kinderen uit Schalkhaar die binnen ons Kindcentrum op de kinderopvang zitten;

overige kinderen uit Schalkhaar;

mochten er onverhoopt teveel aanmeldingen zijn vanuit Schalkhaar, dan wordt geloot binnen de overige aanmeldingen.

Er kunnen per schooljaar 54 kinderen instromen in de eerste kleutergroepen

De schoolbesturen hebben met de gemeente Deventer afspraken gemaakt over de toelating van kinderen die 4 jaar worden in 2020. Voor deze kinderen geldt:
• December 2018: gemeente stuurt informatie naar ouders;

Voor 30-03-2018: ouders melden hun kind aan bij de school van hun voorkeur (formulier zit bij informatiepakket van de gemeente);
• Voor 1-6-2019: ouders worden geïnformeerd of hun kind ingeschreven kan worden of niet.

Een uitgebreid beleidsstuk omtrent toelating is op school aanwezig. Wordt uw kind afgewezen, dan kan er bezwaar gemaakt worden bij het bestuur. Deze is aangesloten bij een gemeentelijke bezwarencommissie

Instroom 4-jarigen.

De wet geeft aan dat kinderen vanaf de dag dat ze 4 jaar worden naar de basisschool mogen. De wet geeft de mogelijkheid om een gewenningsperiode daaraan vooraf te laten gaan. Bij ons op school zijn er in de maand dat het kind 4 jaar wordt, in principe 4 gewendagen in de eerste 2 weken van deze maand. Vanaf de derde week van deze maand gaat het kind dan alle dagen naar school. De wendagen zijn op de dinsdag en donderdag, maar in overleg met de leerkracht kan hiervan afgeweken worden.
In de week vooraf aan de gewendagen mag het kind samen met de ouder een kort bezoekje na schooltijd aan school brengen. Het kind kan vast kennis maken met de
 
leerkracht en de klas (zonder kinderen) vast bekijken. Als ouder kunt u op dit moment eventueel praktische vragen stellen.

  1ste gewendag 2de 3de 4de dagelijks vanaf
Oktober 02-10 04-10 09-10 11-10 15-10
November 08-11 13-11 15-11 19-11
December geen instroom ivm vakantiedagen 08-01
Januari 08-01 10-01 15-01 17-01 21-01
Februari 05-02 07-02 12-02 14-02 18-02
Maart 05-03 07-03 12-03 14-03 18-03
April 05204 04-04 09-04 11-04 15-04
Mei 17-05 09-05 091405 16-05 20-05
Juni naar gelang het leerlingenaantal kunnen deze kinderen instromen, school stelt u hiervan tzt op de hoogte    


De kinderen die in juli, augustus en september 4 jaar worden, komen na de grote vakantie dagelijks. In één van de laatste weken voor de grote vakantie wordt een kennismakingsmoment met de leerkracht en de groep georganiseerd voor de kinderen die in juli, augustus en september 2017 vier jaar worden en het nieuwe schooljaar starten in groep 1. U wordt hier in de maand juni over geïnformeerd.

Intakegesprek.

Wanneer u uw kind heeft ingeschreven, ontvangt u twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt digitaal een intakeformulier. Hierin worden een aantal vragen gesteld betreffende het kind. Nadat het formulier is teruggestuurd volgt een uitnodiging voor de wendagen en eerste schooldag. In deze uitnodiging staat in welke groep en bij welke leerkracht uw kind in de groep komt. Na 4 tot 6 weken onderwijs vindt er een gesprek met de leerkracht plaats. Tijdens dit gesprek wordt het intakeformulier besproken en de eerste wenperiode geëvalueerd.