DE BSO vraagt extra kleding voor de onderbouw. Dus wanneer u iets niet gebruikt  kunnen zij het goed gebruiken.