Maart is de maand van seizoenswisseling. Ook de school kantelt naar de 2e helft van het schooljaar. Maart en april zijn een paar maanden, waarin goed gewerkt kan worden. Kilometers maken, verdiepen en verbreden.

Eind 2014 heeft onze school een schoolonderzoek uitgevoerd m.b.v. de Kwaliteitscan Onderwijs 2.0.  De uitkomsten van het onderzoek zijn/ worden besproken met de deelnemers (ouderraad, MR en leerkrachten). Er is in beeld gebracht in welke mate wij zelf vinden dat de voorwaarden voor het geven van kwalitatief goed onderwijs binnen de school aanwezig zijn.
Nu zijn wij heel benieuwd hoe ú er tegenaan kijkt. Daarom vragen wij ouders om hun mening te geven over de school, het onderwijs en het team. Wij doen dit door een Ouderonderzoek uit te voeren, in samenwerking met www.mijnonderzoekcentrum.nl. Dit digitale centrum verwerkt uw antwoorden professioneel en anoniem. Om een evenwichtig beeld te krijgen, wordt de uitnodiging verstuurd naar ouders op het woonadres van onze leerlingen. De resultaten van het onderzoek helpen ons om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren.

11 maart a.s. wordt u via e-mail door het Onderzoekcentrum uitgenodigd om deel te nemen aan het Ouderonderzoek. Het invullen van het onderzoek duurt zo’n 15 minuten. Na de sluitingstermijn ontvangt u van mij een rapportage.
De uitkomst van het Oudertevredenheidsonderzoek wordt besproken met team en MR. Het bestuur van de stichting kan de gegevens ook vergelijken met de andere scholen van het bestuur.
Wij hopen dat zoveel mogelijk ouders meedoen, zodat wij een goed beeld kunnen krijgen.