2015 05 nepal25 April 2015 een zwarte dag voor Nepal. Een sterke aardbeving vernietigde huizen, monumenten en wegen.
Veel mensen zijn gewond of kwamen om.
Wij mogen van geluk spreken dat het hostel waar de kinderen verblijven niet getroffen is! Zowel de staf als de kinderen maken het goed en zijn niet gewond geraakt gedurende de aardbeving en
diverse naschokken!
Het gevaar is nog niet geweken en iedereen is nog steeds in opperste staat van paraatheid.

We hopen dat dit een extra stimulans zal zijn voor iedereen om zich in te zetten voor de laatste actie die we dit schooljaar gaan houden voor het Kiran Fonds in Nepal.


Van 11 – 17 juni komt er direct naast het schoolplein een container te staan waar u uw oude ijzer in kwijt kunt. Een goede reden om de schuur weer eens op te ruimen en bij anderen na te vragen of zij nog oud ijzer hebben.
Hoe meer we ophalen, hoe meer kinderen in Nepal we kunnen helpen!