Juni 2015, zomermaand, groep 8 op kamp en het is koud en stormt.
De kinderen en juffen van groep 8 hebben het echter prima naar hun zin!
 Het hangt niet van het weer af of het gezellig is. Een goede sfeer is belangrijker.
En het laatste belang hopen wij de kinderen mee te geven.

2015 06 kamp groep8 022015-06 kamp-groep8-01Het einde van het schooljaar nadert. De voorbereidingen op het volgend schooljaar zijn al in een vergevorderd stadium. We hopen dat de kinderen goed toegerust zijn voor het komende schooljaar. Maar eerst even vakantie. Genieten en vervelen…. We wensen iedereen van harte een goede vakantietijd toe en gezond weer terug.
Vanaf deze plaats willen we alle ouders bedanken, die een steentje of een grote kei hebben bijgedragen tot het welslagen van het afgelopen jaar. De hulp van velen heeft mogelijk gemaakt wat we hebben gerealiseerd en nog aan het bouwen zijn. Dank daarvoor.
Bij einde past ook een evaluatie. Wij als team kijken terug en zien dat een aantal goede dingen in de toekomst versterkt moeten worden en dat andere dingen aangepakt en verbeterd moeten worden. U als ouders mogen ons daarop attenderen! We willen denken en praten in wat mogelijk is en kansen voor kinderen!