Op 8 februari om 20.00 uur worden onze nieuwe ouders van dit schooljaar uitgenodigd voor een avond met veel informatie over onze school, de ouderraad, medezeggenschapsraad en het bestuur.